29/09/2022 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật ngẫu hứng
夏日偶興

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 09:00

 

Nguyên tác

不堪夏日望修途,
平日凌雲志氣孤。
覆沼綠蘋跳一鯉,
當門翠竹舞雙蝴。
淵明吟興哆歸酒,
子厚環溪儘為愚。
閒坐方將取杯酌,
雨從東至好風俱。

Phiên âm

Bất kham hạ nhật vọng tu đồ,
Bình nhật lăng vân chí khí cô.
Phúc chiểu lục tần khiêu nhất lý,
Đương môn thuý trúc vũ song hồ.
Uyên Minh[1] ngâm hứng sỉ quy tửu,
Tử Hậu[2] hoàn khê tẫn vị ngu.
Nhàn toạ phương tương thủ bôi chước,
Vũ tòng đông chí hảo phong câu.

Dịch nghĩa

Ngày hè nhìn đường dài lấy làm khó chịu,
Chí khí ngang tàng vốn có đã thành cô quạnh.
Trên đám rau tần biếc phủ mặt ao thấy một con cá chép nhảy lên,
Trong bụi tre xanh trước cửa có đôi bươm bướm bay liệng.
Hứng thơ của Uyên Minh phần nhiều vì rượu,
Khe quanh nhà Tử Hậu cũng mang tiếng ngu.
Ngồi rỗi đương toan mang rượu ra uống,
Mưa từ phương đồng với làn gió mát cùng đến.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ.
Cá vượt khóm rau lên mặt nước,
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa.
Thơ Đào cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu quanh khe chịu tiếng khờ.
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén,
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
Bản dịch của chính tác giả.
[2] Tức Liễu Tông Nguyên (773-819). Ông bị vua bắt tội, phải về quê, tự cho mình là ngu dại.
[1] Tức là Đào Tiềm (365-427) đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hạ nhật ngẫu hứng