08/07/2020 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng Đường Hưng Lưu chủ bạ đệ
逢唐興劉主簿弟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 22:08

 

Nguyên tác

分手開元末,
連年絕尺書。
江山且相見,
戎馬未安居。
劍外官人冷,
關中驛騎疏。
輕舟下吳會,
主簿意何如。

Phiên âm

Phân thủ Khai Nguyên mạt[1],
Liên niên tuyệt xích thư.
Giang sơn thả tương kiến,
Nhung mã vị an cư.
Kiếm ngoại quan nhân lãnh,
Quan trung dịch kỵ sơ.
Khinh chu há Ngô hội,
Chủ bạ ý hà như?

Dịch nghĩa

Chia tay cuối thời Khai Nguyên,
Nhiều năm chẳng có lấy một tấc thư.
Non sông mà có còn được gặp nhau,
Vì chiến tranh nên chưa ở một chỗ nhất định.
Phía bên ngoài vùng Kiếm Môn, giữ chức quan nhỏ,
Vùng ải đi vào giao thông công cộng ít.
Thuyền nhẹ đi về vùng Ngô mà gặp gỡ,
Ý chủ bạ nghĩ thế nào?

Bản dịch của Phạm Doanh

Chia tay cuối Khai Nguyên,
Nhiều năm thư không có.
Non nước còn gặp nhau,
Giặc giã, chưa yên chỗ.
Kiếm ngoại chức quan hèn,
Quan trung đường lối khó.
Xuống Ngô hẹn thuyền con,
Được chăng, ông chủ bạ?
(Năm 761)

[1] Khoảng năm 740, Đỗ Phủ rong chơi vùng Ngô, Việt, có quen ông họ Lưu này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phùng Đường Hưng Lưu chủ bạ đệ