05/07/2022 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Cát Thuỷ huyện vấn Văn thừa tướng

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 11:02

 

Phiên âm

Địa xuất danh hiền xưng Cát Thuỷ,
Thiên tương chính khí dục Văn San[1] (sơn).
Trạng nguyên, tể tướng, cương thường trọng,
Hoằng Phạm, Toa Đô[2], sự thế nan.
Thanh hãn bất phương lưu nghĩa liệt[3],
Hoàng quan phi cẩu nguyện an nhàn.
Cô trung chiêu yết kiền khôn cửu,
Ba lãng trung nhân nhất nản nhân.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đất nức danh hiền dòng Cát Thủy,
Trời hun chính khí đỉnh Văn Sơn.
Trạng nguyên, tể tướng, thân bao trọng,
Hoằng Phạm, Tao đô, sự khó toan.
Thẻ trúc đáng lưu gương nghĩa liệt,
Mũ vàng đâu chịu cảnh an nhàn!
Cô trung một dạ soi trời đất,
Hổ kể bôn xu thói thế gian.
[1] Huyện thuộc Giang Tây, quê Văn Thiên Tường.
[2] Toa Đô, Hoằng Phạm: hai tướng Nguyên, kẻ dụ dỗ, kẻ lén bắt Văn Thiên Tường (tướng nhà Tống) về giam ở Yên Kinh.
[3] Văn Thiên Tường để lại bài thơ bất hủ, có câu “Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Lưu lại lòng son với sử xanh). Thẻ trúc: thanh sử (sử chép trên mảnh tre).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Kinh Cát Thuỷ huyện vấn Văn thừa tướng