15/08/2020 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giơ tay trao miếng trầu cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 13:11

 

Giơ tay trao miếng trầu cau,
Lòng tin trao lại cho nhau ít nhiều.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giơ tay trao miếng trầu cau