21/10/2021 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 2
十月感懷詩其二

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 03:29

 

Nguyên tác

辟地開天轉大輪,
為新宇宙作新人。
死刑廢止空千古,
一片仁聲萬類春。

Phiên âm

Tích địa khai thiên chuyển đại luân,
Vi tân vũ trụ tác tân nhân.
Tử hình phế chỉ không thiên cổ,
Nhất phiến nhân thanh vạn loại xuân.

Bản dịch của Phan Văn Các

Quay bánh xe to mở đất trời
Đổi thay vũ trụ đổi con người
Tử hình bãi bỏ, xưa nào thấy
Nhân đức rày xuân cả vạn loài
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 2