19/09/2020 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái răng cười trắng pha môi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 05/09/2017 08:58

 

Cái răng cười trắng pha môi
Cái hồng xinh quá khiến tôi xiêu lòng
Cầu mai kết chỉ tơ hồng
Thành đôi chim én lượn vòng nhân gian.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cái răng cười trắng pha môi