23/03/2023 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm
閏九月九日獨飲

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 19:47

 

Nguyên tác

黃花叢畔綠尊前,
猶有些些舊管弦。
偶遇閏秋重九日,
東籬獨酌一陶然。
自從九月持齋戒,
不醉重陽十五年。

Phiên âm

Hoàng hoa tùng bạn lục tôn tiền,
Do hữu ta ta cựu quản huyền.
Ngẫu ngộ nhuận thu trùng cửu nhật,
Đông ly độc chước nhất đào nhiên.
Tự tòng cửu nguyệt trì trai giới,
Bất túy trùng dương thập ngũ niên.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chung xanh cạnh những đóa vàng
Đàn xưa sáo cũ nay khan hiếm rồi
Tháng nhuận trùng cửu mùa thu
Một mình một chén gật gù rào đông
Chay tịnh tháng chín thưa không
Trùng dương vắng rượu mười lăm năm rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm