18/09/2021 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

91

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 10:10

 

Giặc giã yên rồi
         về xoay khối vuông Ru bích
Đoán hậu vận rủi may
         thưa quí vị, xin mời
Xanh tím trắng đỏ vàng đều đủ hết
Ta cùng vào cuộc chơi
Không gian bốn năm chiều
         thời gian xin tuỳ thích
Đảo lộn tùng phèo thật giả trắng đen
Tôi như cục xà bông thứ thiệt
Cứ đổ rượu vào
         hình quí vị sẽ hiện lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 91