27/10/2020 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rau nào mà chẳng có sâu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:51

 

Rau nào mà chẳng có sâu
Người nào mà chẳng nhuốm sầu thương đau.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Rau nào mà chẳng có sâu