29/05/2022 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 09
禱白馬祠回後感作其九

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:44

 

Nguyên tác

睡餘風發遍棠梨,
悶倚雲欄却懶題。
上苑秋迴傷鴈過,
武陵春盡恤鶯啼。
心焦不得醇杯熱,
骨瘦難堪晚氣凄。
穜穜幽愁催未竭,
暮鐘聲断又晨鷄。

Phiên âm

Thuỵ dư phong phát biến đường lê,
Muộn ỷ vân lan khước lãn đề.
Thượng uyển thu hồi thương nhạn quá,
Vũ lăng xuân tận tuất oanh đề.
Tâm tiêu bất đãi thuần bôi nhiệt,
Cốt sấu nan kham vãn khí thê.
Chủng chủng u sầu thôi vị kiệt,
Mộ chung thanh đoạn hựu thần kê.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Thức giấc dậy nghe cây gào gió
Biếng ngâm thơ vò võ mình ngồi
Nhạn về, hầu hết thu rồi
Oanh già sẽ lại lần hồi Xuân qua
Ruột nóng chẳng lọ là rượu dội
Xương gầy không chịu nổi sương pha
Mối tình đòi đoạn xót xa
Hồi chuông chiều vắng, tiếng gà canh khuya

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 09