30/10/2020 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại chinh phụ oán
代征婦怨

Tác giả: Thi Kiên Ngô - 施肩吾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2018 16:20

 

Nguyên tác

寒窗羞見影相隨,
嫁得五陵輕薄兒。
長短艷歌君自解,
淺深更漏妾偏知。
畫裙多淚鴛鴦溼,
雲鬢慵梳玳瑁垂。
何事不看霜雪里,
堅貞惟有古松枝。

Phiên âm

Hàn song tu kiến ảnh tương tuỳ,
Giá đắc Ngũ Lăng khinh bạc nhi.
Trường đoản diễm ca quân tự giải,
Thiển thâm canh lậu thiếp thiên tri.
Hoạ quần đa lệ uyên ương thấp,
Vân mấn thung sơ đại mạo thuỳ.
Hà sự bất khan sương tuyết lý,
Kiên trinh duy hữu cổ tùng chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ảnh kề nhau bên khung cửa lạnh,
Lấy phải người bạc hãnh Ngũ Lăng.
Chàng đi ca hát thói quen,
Đồng hồ nhỏ giọt trở trăn thiếp nằm.
Váy uyên ương ướt đầm nước mắt,
Tóc mây lười chải vén lược ngà.
Trong sương tuyết có nhìn ra?
Chỉ cây tùng cổ mới là kiên trinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Kiên Ngô » Đại chinh phụ oán