02/04/2023 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Hạo xỉ Ngô oa xướng “Liễu chi”)
無題(皓齒吳娃唱柳枝)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 04:39

 

Nguyên tác

皓齒吳娃唱柳枝,
酒闌人靜暮春時。
無端舊夢敺殘醉,
獨對燈陰憶子規。

Phiên âm

Hạo xỉ Ngô oa xướng “Liễu chi”,
Tửu lan nhân tĩnh mộ xuân thì.
Vô đoan cựu mộng khu tàn tuý,
Độc đối đăng âm ức tử quy.

Bản dịch của Phan Văn Các

Răng trắng, gái Ngô ca "Liễu chi"
Cuối xuân tàn tiệc vắng người về
Mộng xưa chợt đến xua men rượu
Riêng bóng lưng đèn nhớ tử quy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Hạo xỉ Ngô oa xướng “Liễu chi”)