30/06/2022 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp cảm
雜感

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 23:23

 

Nguyên tác

鶯脰湖邊樹欲紅,
長年倚楫聴晨鐘。
苕川多少浮家處,
何日來尋桑苧翁。

Phiên âm

Oanh Đậu[1] hồ biên thụ dục hồng,
Trường niên ỷ tiếp thính thần chung.
Điều xuyên[2] đa thiểu phù gia[3] xứ,
Hà nhật lai tầm Tang Trữ ông[4].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên hồ Oanh Đậu, cây hồng,
Tựa chèo chuông sớm cả năm nghe hoài.
Sông Điều đây xứ thuyền chài,
Nhà ông Tang Trữ nay mai ghé tìm.
[1] Hồ nằm trong trấn Bình Vọng 平望鎮, thành phố Ngô Giang 吳江市, tỉnh Giang Tô, còn có tên Oanh hồ 鶯湖, xưa được gọi Anh Đào hồ 櫻桃湖.
[2] Sông Điều, thường được gọi Điều khê 苕溪, nằm phía bắc tỉnh Chiết Giang, chảy vào Thái Hồ, có nhiều lau lách, mùa thu hoa lau bay đầy trời, trắng cả sông. Dân địa phương gọi hoa lau là điều 苕 nên sông có tên như vậy.
[3] Nhà nổi, chỉ ghe thuyền.
[4] Tức Lục Vũ 陸羽 (khoảng733 - khoảng 804), tự Hồng Tiệm 鴻漸, người đời Đường, người Cánh Lăng 竟陵, Phục Châu 復州 (nay là Thiên Môn 天門, Hồ Bắc), hiệu Cánh Lăng tử 竟陵子, Tang Trữ ông 桑苧翁, chuyên môn về trà, soạn Trà kinh 茶經 3 quyển, luận về phẩm chất, chủng loại, đất trồng cùng cách sao chế, đun nấu và nồi ấm dụng cụ v.v... Lục Vũ ẩn cư tại Điều khê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Tạp cảm