18/09/2021 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 11/08/2010 22:22

 

Nguyên tác

華年兀坐靜如愚,
了覺光陰似隙駒。
河水有冰魚信斷,
林柯無葉鵲巢孤。
功名誰擬平淮將,
文史吾慚輔漢儒。
為把陰陽消長理,
梅花枝上問堯夫。

Phiên âm

Hoa niên ngột toạ tịnh như ngu,
Liễu giác quang âm tự khích cu (câu).
Hà thuỷ hữu băng ngư tín đoạn,
Lâm kha vô diệp thước sào cô.
Công danh thuỳ nghĩ Bình Hoài tướng[1],
Văn sử[2] ngô tàm Phụ Hán nho[3].
Vi bả âm dương tiêu trưởng[4] lý,
Mai hoa chi thượng vấn Nghiêu Phu[5].

Dịch nghĩa

Buổi hoa niên ngồi thẳng lưng, nhưng lặng thinh như ngu dại,
Biết rõ rằng ngày tháng qua mau như ngựa qua cửa sổ.
Nước sông có băng đóng, nên tin cá bị dứt,
Nhánh rừng không còn lá, khiến tổ thước chịu mồ côi.
Công danh ai bằng được ông tướng bình đất Hoài,
Văn sử của ta thẹn cùng thầy nho giúp nhà Hán.
Vì lắm lẽ tiêu trưởng của âm dương,
Hoa mai trên cành hỏi thăm ông Nghiêu Phu.

Bản dịch của Quách Tấn

Tuổi hoa im lặng dường ngu tối,
Ngày tháng đành hay ngựa lướt song.
Vắng vẻ tin thơ dòng giá đọng,
Bơ vơ tổ thước dặm rừng không.
Công danh ai dễ so Hàn Tín,
Văn sử đây riêng thẹn Tử Phòng.
Cầm lẽ âm dương hỏi Thiệu Tử,
Cành mai phải tiết nõn nà bông.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 95
[1] Hàn Tín, có công giúp Lưu Bang dựng nghiệp, được phong Tề vương, Sở vương. Sau bị tình nghi làm phản, giáng xuống Hoài Âm hầu, và bị giết.
[3] Chỉ Trương Lương, tự Tử Phòng, quân sư của Lưu Bang.
[2] Vẻ đẹp bề ngoài.
[4] Mòn đi và lớn lên, chỉ sự suy thịnh.
[5] Tức Thiệu Ung, một hiền triết đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đông