18/04/2021 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 01
寄魏鵬其一

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:26

 

Nguyên tác

兩行清淚語前流,
千里佳期一夕休!
倚柱尋思倍懊恨,
寂寥燈下不勝愁。

Phiên âm

Lưỡng hàng thanh lệ ngữ tiền lưu,
Thiên lý giai kỳ nhất tịch hưu!
Ỷ trụ tầm tư bội áo hận,
Tịch liêu đăng hạ bất thăng sầu.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Ngập ngừng chưa nói đã châu rơi
Nghìn dặm tin mong phút lỡ rồi
Tựa cột nghĩ thầm chua xót nỗi
Bên đèn vắng vẻ dạ khôn nguôi
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 01