21/07/2024 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Dự Nhượng kiều
詠史詩-豫讓橋

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:14

 

Nguyên tác

豫讓酬恩歲已深,
高名不朽到如今。
年年橋上行人過,
誰有當時國士心。

Phiên âm

Dự Nhượng thù ân tuế dĩ thâm,
Cao danh bất hủ đáo như câm.
Niên niên kiều thượng hành nhân quá,
Thuỳ hữu đương thời quốc sĩ tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dự Nhượng nhớ mãi ơn sâu
Đến nay tên tuổi dễ đâu phai mờ
Trên cầu qua lại người đời
Ai, tâm quốc sĩ như thời xa xưa.
Dự Nhượng 豫讓: tôi của Trí Bá. Trí Bá bị Triệu Vô Tuất tiêu diệt nên Dự Nhượng tìm cách báo thù. Lần đầu Dự Nhượng dấu dao nhọn nấp trong nhà xí của Triệu Vô Tuất, nhưng bị bắt. Triệu Vô Tuất tha cho đi vì cảm người nghĩa hiệp. Lần sau Dự Nhượng nấp dưới cầu (tên Xích kiều) chờ Triệu Vô Tuất qua sẽ hành thích, nhưng cũng bị bắt. Lần này không được tha, Dự Nhượng xin Triệu Vô Tuất cởi áo choàng cho Dự Nhượng đánh (giống như đánh vào người), sau đó Dự Nhượng tự sát. Triệu Vô Tuất cảm phục gọi Dự Nhượng là người có "quốc sĩ tâm", về sau Xích kiều được người đời gọi là Dự Nhượng kiều.

Triệu Vô Tuất: ba bầy tôi Hàn, Triệu, Nguỵ của nước Tấn dành quyền, chia nước Tấn làm 3 nước gọi là Tam Tấn (Hàn, Triệu, Nguỵ), Triệu Vô Tuất làm chủ nước Triệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Dự Nhượng kiều