06/06/2023 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giả vờ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/04/2021 08:32

 

Tiếc mùi hương thoảng qua mau,
khi em ngoái lại nhìn sau chỗ ngồi.
Sợ em bắt gặp mắt tôi,
giả vờ gặm bút chì ngồi lặng im.
Vĩnh Lộc 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Giả vờ