29/06/2022 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đáng sợ kẻ thù trước mặt

Tác giả: Hải Như - Vũ Như Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 17:59

 

Ta hãy tự trả lời ta - Bạn hỡi
Khi ta vui
Và cả lúc ta buồn
Tâm hồn ta có trong sáng đẹp hơn
Trước phút đi xa Bác Hồ căn dặn
Không đáng sợ kẻ thù trước mặt
Sợ nhất
Kẻ thù
Ẩn náu trong ta
1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hải Như » Không đáng sợ kẻ thù trước mặt