09/08/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tẻo teo

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 20/06/2009 07:23

 

Trên đeo ánh nguyệt lửng đêm treo
Chồng tréo sao khuya xếp chống trèo
Léo chiếc xe thồ dòm liếc chéo
Đèo lưng chúng bạn hét đừng leo
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo
Vầy néo lăng nhăng gậy nẩy vèo
Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo
Mèo tha mấy đứa mệt mà theo

Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
Kèo Vip ba hoa tớ kịp vèo
Béo hận thằng cu vài bận héo
Tèo “lương” ít bạc vượt tường leo
Nhìn meo cái mặt đưa mình nhéo
Trông méo thân em gác mộng trèo
Tẹo nạn ai ngờ về tận nẻo
Trai teo vợ doạ vận tai treo
09/10/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Tẻo teo