09/08/2020 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch Dương lâu
夕陽樓

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:50

 

Nguyên tác

花明柳暗繞天愁,
上盡重城更上樓。
欲問孤鴻向何處,
不知身世自悠悠。

Phiên âm

Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu,
Thướng tận trùng thành cánh thướng lâu.
Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
Bất tri thân thế tự du du.

Dịch nghĩa

Hoa rõ hay liễu mờ cũng chỉ làm ta buồn dai dẳng,
Leo hết các tầng thành, cuối cùng cũng tới lầu.
Xin hỏi con chim hồng cô đơn kia, mi đang bay về đâu?
Như ta chẳng biết thân phận ra sao trong cõi bao la này.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu mờ hoa sáng trời sầu
Trùng Thành vượt hết lên lầu chờ ai
Hồng cô đơn cuối biển dài
Như mình thân thế miệt mài, về đâu?
Nguyên chú: “Tại Huỳnh Dương, thị sở tri kim Toại Ninh Tiêu thị lang mục Huỳnh Dương nhật tác hĩ” 在熒陽,是所知今遂寧簫侍郞牧熒陽日作矣 (Ở Huỳnh Dương, làm hôm Tiêu thị lang là người từng quen biết nhau ở Toại Ninh đi làm quan ở Huỳnh Dương).

Huỳnh Dương nay ở tây nam huyện Thành Cao, tỉnh Hà Nam. Toại Ninh là trị sở Toại Châu, nay ở huyện toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Tiêu thị lang tức Tiêu Hoán. Sách Cựu Đường thư - Văn Tông kỷ chép: “Năm Đại Hoà thứ 7, Cấp sự trung Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu, rồi vào làm Hình bộ thị lang. Tháng sáu năm Đại Hoà thứ 9, bị biếm làm thứ sử Toại Châu”. Lầu Tịch dương xây dựng lúc Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu. Lúc Tiêu làm quan ở Trịnh Châu, nhà thơ và ông kết bạn nhau, được Tiêu tri ngộ, nên tự chú là “sở tri”. Bài thơ được làm vào mùa thu năm thứ 9 của niên hiệu Đại Hoà (835) sau khi Tiêu Hoán bị biếm ra Toại Châu. Phùng Hạo nói: “Nỗi tự thương mình, thương họ Tiêu đều nằm trong lời thơ đó, đau xót đến nhập thần.” (Ngọc Khê Sinh thi tập tiên chú)

Tịch Dương lâu là ngôi lầu nổi tiếng ngang hàng với Hoàng Hạc lâu 黃鶴樓, Nhạc Dương lâu 岳陽樓, Quán Tước lâu 鸛雀樓,... được các thi nhân đến thăm và đề thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tịch Dương lâu