22/07/2024 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Trú Thuý Ái châu”
奉和御製駐翠靄洲

Tác giả: Phạm Đạo Phú - 范道富

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2019 05:25

 

Nguyên tác

御舟蕩漾泛春晴,
濟濟衣冠夾道迎。
大孝巍巍天地準,
小心翼翼日星明。
虞臣幸際清明會,
漢將思垂竹白名。
上下交夫應帝指,
綿綿萬古享丕平。

Phiên âm

Ngự chu đãng dạng phiếm xuân tình,
Tế tế y quan giáp đạo nghênh.
Đại hiếu nguy nguy thiên địa chuẩn,
Tiểu tâm dực dực nhật tinh minh.
Ngu thần[1] hạnh tế thanh minh hội,
Hán tướng tư thuỳ trúc bạch danh.
Thượng hạ giao phu ưng đế chỉ,
Miên miên vạn cổ hưởng phi bình.

Dịch nghĩa

Thuyền vua bồng bềnh trôi trong nắng xuân,
Áo mũ nườm nượp hai bên đường nghênh tiếp.
Lòng đại hiếu cao vòi vọi, noi theo phép trời đất,
Đức cẩn thận từng ly từng tý, sáng như mặt trời, như ngôi sao.
Bề tôi nhà Ngu may gặp vận hội tươi sáng,
Tướng nhà Hán nhớ ơn được lưu danh trong sử sách.
Trên dưới đồng lòng cùng theo lời dạy của hoàng đế
Dặc dài muôn thuở hưởng cảnh thái bình.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Thuyền rồng trong nắng lững lờ trôi,
Mũ áo uy nghi đón rợp trời.
Hiếu nghĩa cao vời thiên địa thấu,
Chỉn chu hết mức thế gian soi.
Thần Ngu may gặp thời tươi sáng,
Tướng Hán được lưu sách rạng ngời.
Trên dưới đồng lòng cùng hưởng phúc,
Bình yên mãi mãi đến muôn đời.
Bài này hoạ thơ của vua Lê Thánh Tông.

[1] Ngu thần là nói bề tôi của vua nước Ngu. Vua nước Ngu là Đế Thuấn, cũng gọi là Ngu Thuấn, tên thật là Trọng Hoa, là một vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại được Nho giáo coi là một trong những vị quân vương kiểu mẫu, và là tấm gương đạo đức trong văn hoá Trung Hoa. Ông là người có đức hiếu nổi tiếng được truyền tụng ở Trung Hoa, được gọi là “Hiếu cảm động thiên” (孝感动天; lòng hiếu thấu cảm đến trời) trong Nhị thập tứ hiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo Phú » Phụng hoạ ngự chế “Trú Thuý Ái châu”