28/11/2020 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì sương nên núi bạc đầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 12:22

 

Vì sương nên núi bạc đầu,
Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vì sương nên núi bạc đầu