16/06/2024 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử
採桑子

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 16:54

 

Nguyên tác

西樓月下當時見
淚粉偷勻
歌罷連頻
恨隔爐煙看未真
別來樓外垂楊縷
幾換青春
倦客紅塵
長記樓中粉淚人

Phiên âm

Tây lâu nguyệt hạ đương thời kiến
Lệ phấn thâu quân
Ca bãi liên tần
Hận cách lô yên khán vị chân
Biệt lai lâu ngoại thuỳ dương lũ
Kỷ hoán thanh xuân
Quyện khách hồng trần
Trường ký lâu trung phấn lệ nhân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lầu tây dưới nguyệt ngày nao gặp
Lệ phấn hoà tràn
Ca dứt mày nhăn
Hận cách lô hương nhận chửa chân
Biệt nhau lầu ngoại liễu tơ buông
Đổi mấy thanh xuân
Khách mỏi hồng trần
Nhớ kẻ trong lầu lệ đẫm khăn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Thái tang tử