26/05/2024 12:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em vào đại học

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 01:48

 

Em vào đại học
Trên chiếc xe lăn
Con đường nước mắt
Chắc chắn thành công!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Em vào đại học