15/07/2020 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phản ứng sinh học

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 26/08/2009 04:29

 

Chúng tát vào má phải của Jêsu
Jêsu chìa má trái
Chúng tát vào má ta bên phải
Ta không làm Jêsu
Ta tập trung một thế hệ căm thù
Để chìa ra... quả đấm!
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Phản ứng sinh học