27/03/2023 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tặng kỳ 1
代贈其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 17/10/2009 20:34

 

Nguyên tác

樓上黃昏欲望休,
玉梯橫絕月如鉤。
芭蕉未展丁香結,
同向東風各自愁。

Phiên âm

Lâu thượng hoàng hôn dục vọng hưu,
Ngọc thê hoành tuyệt[1] nguyệt như câu.
Ba tiêu vị triển[2] đinh hương kết[3],
Đồng hướng đông phong[4] các tự sầu.

Dịch nghĩa

Đứng trên lầu trông ngóng tới chiều mới thôi,
Cầu ngọc không thấy, trăng như lưỡi liềm.
Lá chuối chưa mở, kết hợp với lá đinh hương,
Cùng hướng về gió xuân mà tự sầu.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngóng chừng thôi, chiều muộn thượng lầu,
Bổ ngang giường ngọc nguyệt như câu.
Nõn chuối cuộn tàu, đinh hương búp,
Như ta cũng đón gió xuân, rầu!
Bài thơ này là giọng điệu của một người con gái, tả việc chờ một người từ xa hẹn tới từ hoàng hôn, tới khuya vẫn không thấy, trong lòng sầu muộn.

[1] Chỉ việc xếp thang lầu nằm ngang hẳn lúc chiều tối đóng cửa lầu. Trong ngày thang đặt chênh chếch để mọi người có thể lên lầu.
[2] Mùa xuân lạnh, những lá non của cây chuối vẫn cuốn tròn chưa mở rộng ra được.
[3] Hoa đinh hương vẫn còn ngậm thành nụ, vì lạnh, chưa chịu nở, như lá non ba tiêu vậy.
[4] Gió xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đại tặng kỳ 1