06/10/2023 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai Phạm quân kỳ 3
哀范君其三

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 00:35

 

Nguyên tác

把酒論當世,
先生小酒人。
大圜猶茗艼,
微醉自沈淪。
此別成終古,
從茲絕緒言。
故人雲散盡,
我亦等輕塵。

Phiên âm

Bả tửu luận đương thế,
Tiên sinh tiểu tửu nhân.
Đại hoàn do minh đính,
Vi tuý tự trầm luân.
Thử biệt thành chung cổ,
Tòng tư tuyệt tự ngôn.
Cố nhân vân tán tận,
Ngã diệc đẳng khinh trần.

Bản dịch của Phan Văn Các

Nâng chén bàn việc đời
Ông chê kẻ say hoài
Cả trời say tuý lúy
Ngà ngà, ông lìa đời
Chia tay này, mãi mãi
Từ nay, bặt im lời
Bạn xưa tản mác cả
Tôi là hạt đậu thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Ai Phạm quân kỳ 3