20/01/2022 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ Giang đạo trung ức gia hương
麗江道中憶家鄉

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 22:14

 

Nguyên tác

蓬扉雲曉倚蒼崖,
石徑煙深鎖綠苔。
想像故山行漸近,
依稀清夜夢先回。
風塵末路青袍敝,
松菊離情白髮催。
珍重南輧消息好,
計今門廡望歸來。

Phiên âm

Bồng phi vân hiểu ỷ thương nhai,
Thạch kính yên thâm toả lục đài.
Tưởng tượng cố sơn hành tiệm cận,
Y hy thanh dạ mộng tiên hồi.
Phong trần mạt lộ thanh bào tệ,
Tùng cúc ly tình bạch phát thôi.
Trân trọng Nam bình tiêu tức hảo,
Kế kim môn vũ vọng quy lai.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Song bồng, mây sớm, dựa non xanh
Đường đá, rêu đầy, khói phủ quanh
Núi cũ tưởng đâu gần lối rẽ
Hồn quê về trước, giữa đêm thanh
Gió sương, đoạn trót, bào xanh nát
Tùng cúc, tình xa, tóc bạc nhanh
Xe sứ khải hoàn, trân trọng báo
Gia hương đang ngóng đợi tin lành
Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Lệ Giang đạo trung ức gia hương