05/12/2022 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống trung kỳ 1
宋中其一

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:58

 

Nguyên tác

梁王昔全盛,
賓客復多才。
悠悠一千年,
陳跡唯高臺。
寂寞向秋草,
悲風千里來。

Phiên âm

Lương vương tích toàn thịnh,
Tân khách phục đa tài.
Du du nhất thiên niên,
Trần tích duy cao đài.
Tịch mịch hướng thu thảo,
Bi phong thiên lý lai.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vua Lương xưa thịnh đạt
Khách khứa nhiều người tài
Một ngàn năm dằng dặc
Dấu cũ trơ cao đài
Cỏ thu nhìn quạnh quẽ
Xao xác gió dặm dài
Tống trung của Cao Thích là chùm thơ gồm 10 bài ngũ ngôn.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tống trung kỳ 1