22/01/2022 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bỏ lại

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/05/2008 00:01

 

Em đến bồng anh ru mộng mãi
Tình dọn nhà bỏ lại già nua

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Bỏ lại