16/01/2021 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời phán truyền của không khí
Dictée de l'air

Tác giả: Mohammed Dib

Nước: Algeria
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2010 23:00

 

Nguyên tác

belle de vent
belle de feuille

proche qui appelle
proche qui oublie

la bile parole
au plus fort

et nulle réponse
le visage qui rouit

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

đẹp ngọn gió
đẹp lá cây

gần ta ai gọi
gần ta ai quên

lời mật đắng
giành cho kẻ cường quyền

và chẳng một tiếng trả lời
nét mặt như bị giầm ngâm
Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mohammed Dib » Lời phán truyền của không khí