11/08/2020 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản hề 1
簡兮 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:24

 

Nguyên tác

簡兮簡兮,
方將萬舞。
日之方中,
在前上處。

Phiên âm

Giản hề! Giản hề!
Phương tương vạn vũ.
Nhật tri phương trung,
Tại tiền thượng xứ.

Dịch nghĩa

Giản dị khinh lờn!
Vừa sắp nhảy múa,
Mặt trời vừa đúng giữa trưa,
Múa ở trên cao nơi phía trước.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dáng giản dị ra chiều lờn dể,
Thì vừa toan cùng để múa chơi
Ánh dương vừa đúng giữa trời,
Trên cao phía trước là nơi múa cùng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

giản: giản dị lờn dễ, ý không cung kính.
vạn: tên chung về các điệu múa. Múa vũ thì cầm cái thuẫn và cây búa, múa văn thì cầm lông chim trĩ và ống sáo.
nhật chi phương trung: tại tiền thượng xứ, mặt trời vừa đứng bóng giữa trưa, thì múa lên cao và tại phía trước: ý nói múa ở nơi sáng tỏ và vẻ vang.

Người hiền mà bất đắc chí, làm quan coi giữa âm nhạc, có lòng khinh đờivà phóng túng, cho nên lời nói của người như thế, dường như tự khen mà thật ra là tự nhạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Giản hề 1