06/12/2021 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện Kinh kỷ sự kỳ 02
汴京紀事其二

Tác giả: Lưu Tử Huy - 劉子翬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2018 22:12

 

Nguyên tác

輦轂繁華事可傷,
師師垂老過湖湘。
縷衣檀板無顏色,
一曲當時動帝王。

Phiên âm

Liễn cốc[1] phồn hoa sự khả thương,
Sư Sư[2] thuỳ lão quá Hồ Tương.
Lũ y[3] đàn bản[4] vô nhan sắc,
Nhất khúc đương thì động đế vương.

Dịch nghĩa

Xa giá nhà vua, mọi sự phồn hoa thực đáng thương
Khi già Sư Sư qua vùng Hồ Tương
Khúc kim lữ, bản gỗ đàn nhan sắc không còn
Thuở đương thì, một khúc làm động lòng đế vương

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Xa giá phồn hoa thực đáng thương
Sư Sư có tuổi đến Hồ Tương
Bản đàn kim lũ tàn nhan sắc
Một khúc đương thì động đế vương
[1] Xe ngựa của vua dùng, đây mượn để chỉ kinh thành.
[2] Lý Sư Sư, kỹ nữ nổi tiếng ở Biện Kinh, được Tống Huy Tông cặp kè. Danh sĩ bấy giờ là Chu Bang Ngạn, Triều Xung Chi khi làm thơ, từ đều có đề cập đến nàng. Theo Lý Sư Sư ngoại truyện (khuyết danh) đời Tống, sau khi quân Kim vào Biện Lương, nàng không chịu khuất thân với người Kim nên nuốt trâm tự sát. Nhưng theo Tam triều bắc minh hội biênMặc trang mạn lục chép, cuối đời, nàng từng lưu lạc đến Hồ Nam và Chiết Giang. Lưu Tử Huy dùng thuyết sau. Thông qua so sánh trước và sau của Lý Sư Sư để phản ánh cảnh thịnh suy của Biện Kinh lúc bấy giờ.
[3] Tức Kim lũ y, một khúc hát.
[4] Phách hát làm bằng gỗ đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Tử Huy » Biện Kinh kỷ sự kỳ 02