09/12/2021 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rựng nắng

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:36

 

Chim sáo bay về tổ
Chiều rựng nắng
Ấm xóm quê

Vượt nghìn trùng gặp nhau
Em trong suốt sau bức màn ngăn cách
Vô tình lạnh buốt tim anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Rựng nắng