27/07/2021 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng lâu ký Vương Khanh
登樓寄王卿

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 17:24

 

Nguyên tác

踏閣攀林恨不同,
楚雲滄海思無窮。
數家砧作秋山下,
一郡荊榛寒雨中。

Phiên âm

Đạp các phan lâm hận bất đồng,
Sở vân[1], thương hải[2] tứ vô cùng.
Sổ gia châm tác thu sơn hạ,
Nhất quận kinh trăn hàn vũ trung.

Dịch nghĩa

Bước lên lầu so với vào rừng hái củi buồn không giống nhau,
Nhìn từ đông sang tây thấy bao điều muốn nói.
Nhiều nhà dưới núi thu đang đập chày giặt quần áo,
Dưới cơn mưa lạnh biết bao người đang đạp gai góc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên lầu cao, vào rừng không giống
Đông sang tây thi hứng vô cùng
Đập chày giặt áo lạnh rung
Dưới cơn mưa rét vào rừng đạp gai
[1] Chỉ phương đông.
[2] Biển xanh, ám chỉ phương tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Đăng lâu ký Vương Khanh