18/05/2024 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ khách xá
秋夜客舍

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 14/10/2010 09:37

 

Nguyên tác

茅簷寥落曙星沈,
草際寒螿未罷唫。
半枕寒風吹夢斷,
滿庭落葉報秋深。
人生有淚多南北,
天地無情自古今。
幾度相思詩興斷,
旅懷苦堊不成吟。

Phiên âm

Mao thiềm[1] liêu lạc[2] thự tinh[3] trầm,
Thảo tế hàn tương[4] vị bãi câm (cấm).
Bán chẩm hàn phong xuy mộng đoạn,
Mãn đình lạc diệp báo thu thâm.
Nhân sinh hữu lệ đa nam bắc,
Thiên địa vô tình tự cổ kim.
Kỷ độ tương tư thi hứng đoạn,
Lữ hoài[5] khổ ác bất thành ngâm.

Dịch nghĩa

Sao buổi sớm chìm vào mái nhà tranh trống trải xa mờ,
Trong cỏ, tiếng dễ chưa dứt kêu.
Nửa gối gió lạnh thổi đứt giấc mộng,
Đầy sân lá rụng, báo tin thu đã già.
Người đời có nước mắt, nên nhiều chia ly kẻ nam, người bắc.
Trời đất không có tình từ xưa đến nay.
Lòng nhớ thương nhau mấy lần đều làm đứt hứng thơ,
Mối cảm hoài nơi quán khách, ngâm không thành câu.

Bản dịch của Quách Tấn

Mái sao đã lặn trời mai,
Dế nương cỏ lạnh còn dài tiếng kêu.
Mộng tàn nửa gối gió hiu,
Báo tin thu muộn dập dìu lá sân.
Vô tình là thói hồng quân,
Nhân gian sẵn lệ cam phần chia ly.
Lòng quê mong gửi vào thi,
Hồn ngâm mấy bận đứt vì nhớ thương.
[1] Mái tranh, mái lợp rạ.
[2] Xa xôi, trống trải.
[3] Sao buổi sớm.
[4] Tương là con ve sầu. Hàn tương là con dế, vì thường kêu vào thu lạnh.
[5] Mối cảm hoài của người xa nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thu dạ khách xá