26/10/2021 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng năm mới (I)

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 14:13

 

Cung kính mời nhau chén ruợu nồng
Chúc mừng năm đến tiễn năm xong
Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ
Xuân mới tài danh khởi thoả lòng
Vạn chuyện lo toan thay đổi hết
Sự gì bế tắc thảy hanh thông
Như anh như chị bằng bè bạn
Ý nguyện duyên lành đẹp ước mong
31/12/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Mừng năm mới (I)