24/09/2023 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên chùa thấy Phật muốn tu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:44

 

Lên chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lên chùa thấy Phật muốn tu