16/01/2021 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèo Ngang san thuỷ hữu tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 08:59

 

Đèo Ngang san thuỷ hữu tình,
Con chim kia lót ổ, con cá nọ mang kình, xinh đã nên xinh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèo Ngang san thuỷ hữu tình