06/10/2023 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ hoài kỳ 2
旅懷其二

Tác giả: Đồ Long - 屠隆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 20:27

 

Nguyên tác

正好乘涼坐,
胡為觸熱行。
一瓢成浪跡,
五嶽亦虚名。
赤日林間出,
黄埃馬首迎。
有身真大患,
七尺役吾生。

Phiên âm

Chính hảo thừa lương[1] toạ,
Hồ vi xúc nhiệt hành.
Nhất biều thành lãng tích,
Ngũ Nhạc[2] diệc hư danh.
Xích nhật lâm gian xuất,
Hoàng ai mã thủ nghênh.
Hữu thân chân đại hoạn,
Thất xích[3] dịch ngô sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rất tốt ngồi nơi mát,
Ra nóng được ích gì.
Một bầu xong nhếch nhác,
Ngũ Nhạc cũng danh hư.
Rời rừng vào ngày nắng,
Đầu ngựa bụi vàng dư.
Có thân thì có nạn,
Bảy xích khiến mệt đừ.
[1] Tránh nóng tìm nơi mát nghỉ ngơi.
[2] Năm ngọn núi nổi tiếng ở trung nguyên được dân chúng sùng kính, gồm Tung Sơn 嵩山 (trung nhạc), Thái Sơn 泰山 (đông nhạc), Hoa Sơn 華山 (tây nhạc), Hành Sơn 衡山 (nam nhạc) và Hằng Sơn 恆山 (bắc nhạc). Trước đây các vua chúa thường đến phong thiện, tế cáo trời để thụ mệnh nắm quyền cai trị, dân chúng đến để lễ bái cầu xin. Truyền thuyết cho rằng Ngũ Nhạc liên quan đến ngũ hành phong thổ cũng như thịnh suy của lục địa.
[3] Bảy thước, chỉ con người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồ Long » Lữ hoài kỳ 2