10/02/2023 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm cảng dạ bạc
林港夜泊

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:13

 

Nguyên tác

港口聽潮暫繫舠,
韽韽隔岸響蒲牢。
船窗客夜三更雨,
海曲秋風十丈濤。
膜外虛名身是幻,
夢中浮俗事堪拋。
一生氣習渾如昨,
不為羈愁損舊豪。

Phiên âm

Cảng khẩu thính triều tạm hệ đao,
Am am cách ngạn hưởng bồ lao[1].
Thuyền song khách dạ tam canh vũ,
Hải khúc thu phong thập trượng đào.
Mạc ngoại hư danh thân thị huyễn,
Mộng trung phù tục sự kham phao.
Nhất sinh khí tập hồn như tạc,
Bất vị ky sầu tổn cựu hào.

Dịch nghĩa

Đến cửa khẩu nghe thấy triều tạm buộc thuyền con
Văng vẳng bên kia bờ nghe tiếng chuông
Bên cửa thuyền khách mưa rơi suốt ba canh
Trong vịnh biển gió thu thổi dâng sóng lên cao mười trượng
Danh hảo bỏ ra ngoài, thân này cũng là ảo
Đời phù dung tục luỵ trong giấc mộng đáng bỏ đi
Một đời vẫn giữ quen cái nết ngày trước
Chẳng phải vì mối sầu xa quê hương mà giảm chí khí cũ.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cửa khẩu thuyền neo bởi sóng trào
Bờ xa chiều vắng, tiếng chuông gieo
Cạnh thuyền mưa vỗ ba canh suốt
Trước gió mòi dâng chục trượng cao
Đeo vỏ thân danh đều huyễn cả
Bỏ đời mộng tưởng đáng làm sao!
Trót quen nếp nghĩ khôn đường chữa
Đâu bởi ly hương giảm khí hào!
Lâm cảng tức vũng Lâm, chỗ sông Thần Phù, chảy qua xã Lâm Ngọc trước khi đổ ra biển (có lẽ do đấy mà mang tên Lâm cảng). Chỗ này có một con lạch ngày xưa Hồ Quý Ly cho đỗ đá lấp để chống giặc Minh, nay đã thành đất bằng, chỉ còn một cái đầm.

[1] Tên một giống thú ở biển vốn rất sợ cá kình (cá voi), hễ bị tấn công thì kêu rất lớn. Vì thế người ta thường mượn hình bồ lao đúc trên đầu chuông để chuông kêu lớn (?) khi đánh. Tác giả dùng bồ lao để chỉ cái chuông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Lâm cảng dạ bạc