21/05/2022 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2009 08:46

 

Quê em vùng đá ong
cỗi cằn từ bạt cỏ
mà em bỗng lớn bồng
cho tình yêu ta đó
Nguồn: Nẻo về/ NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Tình yêu