19/10/2021 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò đầy không xuống sợ trưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 09:27

 

Đò đầy không xuống sợ trưa,
Quán đông không ghé e mưa ướt mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đò đầy không xuống sợ trưa