02/04/2023 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ diên
紙鳶

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2007 16:35

 

Nguyên tác

紙鳶風骨假崚嶒,
躡慣之霄自覺能。
一旦風停落泥滓,
低飛還不及蒼蠅。

Phiên âm

Chỉ diên phong cốt giả lăng tằng,
Nhiếp quán chi tiêu tự giác năng.
Nhất đán phong đình lạc nê chỉ,
Đê phi hoàn bất cập thương dăng.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Chiếc diều, cốt cách: sườn khung giả,
Lên tít trời cao ngỡ tự mình.
Ngưng gió có ngày rơi bãi rác,
Tài bay còn kém lũ ruồi xanh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Chỉ diên