05/06/2023 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí Trí Viễn thiền sư khán kinh tả nghĩa
戲智遠禪師看經寫義

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 22:51

 

Nguyên tác

墨為香餌筆為竿,
學海風波理釣船。
珍重遠公頻下釣,
會獰龍上是驢年。

Phiên âm

Mặc vi hương nhĩ bút vi can,
Học hải phong ba lý điếu thuyền.
Trân trọng Viễn công tần hạ điếu,
Hội nanh long[1] thượng thị lư niên[2].

Dịch nghĩa

Mực làm mồi thơm, bút làm cần,
Bể học sóng gió nên phải lái thuyền câu.
Thật đáng trọng Viễn công bao nhiêu lần buông câu không nản,
Gặp con rồng dữ bay lên, đúng là năm lừa.

Bản dịch của Huệ Chi

Mồi thơm là mực, bút: cần câu,
Biển học quay cuồng, trở lái mau.
Vững trí buông cần khen cụ Viễn,
Năm lừa, rồng dữ lượn trên đầu.
Tuệ Trung trêu đùa Trí Viễn là một học giả, luôn suy tìm trên văn tự ngữ ngôn, dùng hình ảnh bơi chiếc thuyền câu trong biển học vấn với sóng và gió, và dù rất quý Trí Viễn nhiều lần thả cần câu, nhưng gặp lúc câu được con rồng dữ lên thì không biết đến bao giờ, chắc là phải đến năm lừa. Để nói rằng dù Trí Viễn có học đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì trên văn tự khó có thể lãnh hội được tự tâm mình.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988 (thêm chú thích)
[1] Con rồng dữ, dụ cho đối tượng đặc biệt, trong trường hợp này có thể chỉ cho chân tâm.
[2] Năm lừa. Trong 12 địa chi không có năm con lừa. Thiền tông dùng từ này để chỉ cho một thời hạn không bao giờ có.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Hí Trí Viễn thiền sư khán kinh tả nghĩa