08/12/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sằn lão tập Thiên Khánh quán tiểu viên hữu đình bắc hướng đạo sĩ Sơn Tông thuyết khất danh dữ thi
莘老葺天慶觀小園有亭北向道士山宗說乞名與詩

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 03:43

 

Nguyên tác

春風欲動北風微,
歸雁亭邊送雁歸。
蜀客南遊家最遠,
吳山寒盡雪先晞。
扁舟去後花絮亂,
五馬來時賓従非。
惟有道人應不忘,
抱琴無語立斜暉。

Phiên âm

Xuân phong dục động bắc phong vi,
Quy Nhạn Đình biên tống nhạn quy.
Thục khách nam du gia tối viễn,
Ngô sơn hàn tận tuyết tiên hi.
Biển chu khứ hậu hoa nhứ loạn,
Ngũ mã[1] lai thì tân tòng phi.
Duy hữu đạo nhân ưng bất vọng,
Bão cầm vô ngữ lập tà huy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió bắc nhẹ gió xuân rục rịch
Quy Nhạn Đình đưa nhạn về nam
Xa nhà khách Thục mơ màng
Ngô sơn bớt lạnh tuyết tan núi bày
Rời thuyền nhỏ hoa bay tơ loạn
Năm ngựa về khách bạn không theo
Đạo nhân riêng vẫn kỳ kèo
Ôm đàn đứng dưới bóng chiều lặng im
quán: nhà thờ của đạo sĩ.

[1] Xe năm ngựa dành cho thái thú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sằn lão tập Thiên Khánh quán tiểu viên hữu đình bắc hướng đạo sĩ Sơn Tông thuyết khất danh dữ thi