13/04/2024 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa kỳ 1
浣溪沙其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 16:50

 

Nguyên tác

轉燭飛篷一夢歸,
欲尋陳跡悵人非,
天教心願與身違。

待月池塘空逝水,
蔭花樓閣漫斜暉,
登臨不惜淚沾衣。

Phiên âm

Chuyển chúc phi bồng nhất mộng quy,
Dục tầm trần tích trướng nhân phi,
Thiên giáo tâm nguyện dữ thân vi.

Đãi nguyệt trì đường không thệ thuỷ,
Âm hoa lâu các mạn tà huy,
Đăng lâm bất tích lệ triêm y.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đuốc chuyển bồng xoay giấc mộng mau
Muốn tìm dấu cũ thấy người đâu
Trời ghen tâm nguyện chẳng chiều nhau

Hồ đợi nguyệt trơ dòng nước chảy
Lầu thưởng hoa ấy bóng dương chiều
Đăng lâm thấm áo lệ tuôn trào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Hoán khê sa kỳ 1