14/04/2024 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Thi
西施

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2006 04:19

 

Nguyên tác

家國興亡自有時,
吳人何苦怨西施?
西施若解傾吳國,
越國亡來又是誰?

Phiên âm

Gia quốc hưng vong tự hữu thì,
Ngô nhân hà khổ oán Tây Thi?
Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,
Việt quốc vong lai hựu thị thuỳ?

Dịch nghĩa

Việc hưng vong của nhà nước tự có thời vận,
Người nước Ngô sao cứ oán mãi Tây Thi?
Nếu bảo rằng Tây Thi làm nghiêng đổ nước Ngô,
Thì đến lượt nước Việt bị mất là do ai?

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Nhà nước hưng vong tự có thì,
Người Ngô sao cứ trách Tây Thi?
Tây Thi nếu quả làm Ngô đổ,
Thì bởi ai làm nước Việt suy?
Nước Việt cống Tây Thi cho vua Ngô Phù Sai. Vua Ngô say đắm tửu sắc, cuối cùng nước Ngô mất về tay nước Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Tây Thi