11/04/2021 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không phải lúc

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2015 21:27

 

Oanh mai ríu rít khúc trong hoa
Thỉnh thoảng chim vườn lại nhặt ca
Cô gái lầu son không phải lúc
Tình xuân tu trúc nhấn gần xa
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Không phải lúc