20/03/2023 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2019 16:03

 

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền.
Một đồng mua trống, mua kèn,
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua.
Một đồng mua bó rau khoai,
Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà...
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thằng Cuội ngồi gốc cây đa (II)